Previous

June 19

Next

Sun

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2

1:15-3:15 Pract. (Empower)
3:15-5:15 Pract. (Evolution)
3


6:30-8:30 Pract. (Excite)
4

5:45-6:45 Pract. (Enchanted)
6:45-8:15 Pract. (Elevate)
5

5:45-6:30 Tumbl. (Tiny)
6:30-7:15 Tumbl. (Mini)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
6


6:30-7:15 Tumbl. (Youth)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
7 8
9

1:15-3:15 Pract. (Empower)
3:15-5:15 Pract. (Evolution)
10


6:30-8:30 Pract. (Excite)
11

5:45-6:45 Pract. (Enchanted)
6:45-8:15 Pract. (Elevate)
12

5:45-6:30 Tumbl. (Tiny)
6:30-7:15 Tumbl. (Mini)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
13


6:30-7:15 Tumbl. (Youth)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
14 15
16 - Father's Day 17 18 19

5:45-6:30 Tumbl. (Tiny)
6:30-7:15 Tumbl. (Mini)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
20


6:30-7:15 Tumbl. (Youth)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
21 22
23

1:15-3:15 Pract. (Empower)
3:15-5:15 Pract. (Evolution)
24


6:30-8:30 Pract. (Excite)
25

5:45-6:45 Pract. (Enchanted)
6:45-8:15 Pract. (Elevate)
26

5:45-6:30 Tumbl. (Tiny)
6:30-7:15 Tumbl. (Mini)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
27


6:30-7:15 Tumbl. (Youth)
7:15-8:45 Tumbl. (Jr/Sr)
28 29
30